KÖP AV DAYTRADINGBOKEN OCH VIDEOKURSER

Säkra kortbetalningar Om du väljer att betala via kortbetalning VISA/MASTERCARD, kommer detta att ske via det svenska företaget DIBS samt Svenska Handelsbanken. Din betalning är fullständigt säker.

DIBS - Payments made easy

DIBS - Payments made easy

Friskrivning – All handel med finansiella instrument är förknippad med hög risk All handel med finansiella instrument är förknippad med hög risk. Det är upp till dig som abonnent att själv göra en bedömning av lämpligheten för handel utifrån din egen finansiella situation. Företaget Trendnailer AB inkluderande webbsajten www.tasajten.se ansvarar varken direkt eller indirekt för förluster eller uteblivna vinster, av vilket slag än må vara som kan kopplas till våra publikationer. Innehållet i våra publikationer kan ej garanteras vara korrekt. Det är upp till dig som kund att verifiera riktigheten i mottaget material. Våra publikationer skall ses som en allmän diskussion och inte som en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska resultat för en viss produkt eller analysmodell innebär ingen garanti för framtida resultat. Transaktioner som nämns är oftast inte genomförda i verkligheten och kan inte användas som mer än ett teoretiskt värde och som underlag till en diskussion. Du som köper ett abonnemang bekräftar att du har förstått riskerna med handel av finansiella instrument samt accepterar denna friskrivning.